Par SIA "GT L" patentiem

SIA "GT L" strādā augsti kvalificēti speciālisti, kuriem ir ilggadīga pieredze savās jomās. Visi piedāvāto pakalpojumu veidi ir reglamentēti ar atbilstošo dokumentāciju un licencēm. Darbi tiek veikti, izmantojot patentētu speciālo aprīkojumu un tehnoloģijas. Noformēti un saņemti atbilstošie patenti par izgudrojumiem, kas attiecas uz hidrotehnisko būvniecību un apkārtējās vides aizsardzības nepieciešamā līmeņa nodrošināšanu.
Rievpāļu un pāļu piestātņu hidrotehnisko būvju konstrukciju ar dažāda šķērsgriezuma un pāļu izvietojuma remontam un renovācijai ir izstrādāts speciālspašsaprīkojums - dažādu modifikāciju hermokameras. Remonta-atjaunošanas darbi ūdens mainīga līmeņa zonā tiek veikti sausā vidē, tas ir, darba zona ir pilnībā izolēta no ūdens. Darbu veikšana no hermokamerām nodrošina iespēju pastāvīgi kontrolēt visas operācijas un rada apstākļus, lai nodrošinātu augstas kvalitātes remontu. Darbi var tikt veikti, nepārtraucot būvju ekspluatāciju.
Ir izstrādāts paņēmiens funkcionējošu piestātņu būvju pastiprināšanai no hermokameras, uzstādot un nospriegojot papildus elastīgos enkurstieņus. Dotais paņēmiens var tikt pielietots jūras un upju ostās, lai rekonstruētu noenkurotas pāļpiestātnes tipa krasta būves. Paņēmiens pielietojams, palielinot akvatorijas aprēķina gultni un lietderīgās slodzes, kā arī lai stabilizētu avārijas stāvoklī esošas piekrastes un atbalsta sienas.
SIA "GT L" vides aizsardzībai ir izstrādājusi tehnoloģijas, lai nodrošinātu nepieciešamo dabas aizsardzības līmeni, veicot ostu hidrotehnisko būvju attīrīšanu no naftas produktiem, kas grunts masīvā to ekspluatācijas laikā iekļūst noplūžu un lokālas izplūšanas dēļ. ​​
Izgudrojumu pamatā ir uzstādījums - paņēmiena izstrādāšana nebojāta grunts masīva attīrīšanai no naftas produktiem. Šis paņēmiens ļauj nodrošināt ne tikai ūdenī šķīstošu un viegli savācamu, bet arī migrācijas inertu gruntī esošu naftas produktu frakciju savākšanu un novadīšanu, pārvēršot tās aktīvās, šķidrās, plūstošās un viegli no grunts atdalāmās stāvoklī. Ar hermokameras, filtrācijas aku sistēmas un horizontāli vai slīpi izvietoto drenāžas-tvaika adatu palīdzību tiek nodrošināta ķīmisko mazgāšanas līdzekļu, koncentrēta tvaika vai saspiesta gaisa padeve, kas ļauj intensificēt ar naftas produktiem piesārņotā grunts masīva sanācijas procesu un paaugstināt ostu hidrotehnisko būvju grunts attīrīšanas efektivitāti un novērst ostas akvatorijas piesārņošanu ar naftas produktiem.
 


 
 

Komersanta apliecības

 
 

Zemes Dzīļu izmantošanas licences

 
GT Group
2013 SIA "GT L"