GT Group

GT Group ir starptautiska organizācija, kuras struktūrvienības jau vairāk nekā 25 gadus strādā hidrotehniskās būvniecības jomā dažādās Eiropas valstīs.
Organizācija GT GROUP ir Korporācijas GT, kura dibināta 1990. gadā, pēctecis. Tās sastāvā ietilpstošās firmas nodarbojas ar jūras hidrotehnisko būvju apsekošanu, pasu sastādīšanu, projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju un remontu.
GT Group pastāvēšanas laikā apsekotas, pasportizētas, projektētas, uzbūvētas un atremontētas desmitiem hidrotehnisko un navigācijas būvju dažādos Baltijas, Melnās, Kaspijas, Barenca, Baltās jūras un Vidusjūras reģionos.
Visi piedāvāto pakalpojumu veidi reglamentēti ar atbilstošām licencēm. Pielietotie materiāli ir rūpīgi izraudzīti un izmēģināti, tiem ir starptautiski drošības sertifikāti. Tiek izmantota mūsdienīga, efektīva vadošo pasaules ražotāju tehnika un iekārtas, kā arī pašu patentētas tehnoloģijas un iekārtas.
GT Group strādā augsti kvalificēti inženieri, kuriem ir daudzu gadu hidrotehniskās būvniecības darba pieredze, kā arī speciālisti, kuru zināšanas un iemaņas ir apstiprinātas ar zinātniskiem grādiem un tituliem, darbojas kvalitātes vadībzinības sistēma, kas atbilst starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām.
Pamatojoties uz pieredzi, ko ieguvušas korporācijas atsevišķas apakšnodaļas daudzos darba gados, un, lai maksimāli paaugstinātu darbības efektivitāti un kopumā realizētu saviem spēkiem optimālus risinājumus, tika veikta apvienošana starp Korporācijas GT apakšnodaļām: "GT Corporation SE" (Igaunija), SIA "GT L" (Latvija), UAB "Getelit" (Lietuva) un "GT-Poland" (Polija), kā rezultātā 2015. gadā tika izveidota kompānija GT Group, kuras mērķis ir jebkura veida un sarežģītības pakāpes projektu realizācija hidrotehniskās būvniecības un remonta jomā.
GT Group
2013 SIA "GT L"